4. Symposium Conclusie?

Forumleden en inleider

Het volgende forum van hoog dan wel kritisch niveau zal, op persoonlijke titel, wegen indiceren hoe vertrouwen te herwinnen: • Leen Paape, hoogleraar Nyenrode, • Hans Gortemaker, hoogleraar Rotterdam, • Jan Bouwens, hoogleraar Tilburg, • Joost Groeneveld, kritisch publicist over ac­coun­tancy en waarderingskwesties, • Corneel Spil, bestuursvoorzitter OvRAN. Frans Heitling als inleider behoeft geen verdere aanbeveling als welbekend hoofdredacteur van het onder accoun­tants meest gelezen vakblad Accoun­tancy­nieuws. Deelnemers bepalen de beste weg als conclusie. Er zijn vragen voorbereid. Nadat iedere inleider antwoord heeft gegeven op een concrete vraag en discussie, krijgen alle deelnemers de gelegenheid te stemmen over de beste weg als antwoord op die vraag. Deelnemers die dat wensen kunnen eerst een stemver­kla­ring afgeven. De weg gekozen door de meeste stemmen zal gelden als symposium conclusie. Twee ‘hamvragen’ gaan over de crux van integere beroepsuitoefening. De andere vragen gaan over het meer formele raamwerk van beroepsuitoefening. De 2 hamvragen zijn:1. Moet de accountant vertellen dat de markt fout zit? Ofwel, is de accountant alleen verantwoordelijk dat de cijfers in het jaarverslag volgens de juiste regels juist zijn of moet en kan hij onder omstandigheden onzekere toekomstige gebeurtenissen met continuiteitsgevolgen al verdisconteren? 2. Hoe staat de accountant in de cyclus: waar­den, normen, gedrag, toezicht, pakkans, sanctie? Ofwel, tellen waarden, normen en gedrag of alleen toezicht, pakkans en sanctie? Raamwerk Beroepsuitoefening: De volgende vragen geven antwoord op de beste richting voor het raamwerk. Wijzigingen zijn nog mogelijk. • Verklaringenstelsel jaarverslaglegging: meer richting huidige systeem, meer oude systeem(goed, niet goed, geen oordeel) of meer persoonlijk narratief? • Kan de NBA(Nivra; NOvAA) zijn huidige structuur handhaven? Dekt de organisatie van de vereniging(en) van accountants de organi­sa­tie van het beroep? Leidt dat in toenemende mate tot scheve verhoudingen? • Meer regelgeving met minder persoonlijke vrij­heid of minder regelgeving met meer vrijheid. Het persoonlijke verant­woor­de­lijk­heidsprobleem hangt daar nauw mee samen • Meer toezicht of minder toezicht? De effec­tivi­teit van toezicht hangt daar nauw mee samen. • Meer wettelijke verklaringen of juist minder door de ondergrens te verhogen? • Axiomatische voorbehouden uitvoerig explici­te­ren of juist niet vermelden? De (commerciele) pretentie opgewekt naar het publieke vertrou­wen door axiomatische voorbehouden niet te expliciteren hangt daar nauw mee samen. • Alleen opleiden voor controlerend accoun­tant of diversificeren voor de pluriformiteit van accountants met een rechte rug?

De stemverslagen treft u aan op http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/nieuwsbrief_ovran_15.html

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s